Traject ― Nood aan een gestroomlijnde ondersteuning van nieuwe werknemers.

1. Wat is het doel van het project?

Christeyns is een snelgroeiende internationale producent van hoogwaardige chemische hygiëneproducten. In het kader van een doorlichting van de recrutering- en onboardingervaring van Christeyns België, toonden interviews van nieuwe werknemers de nood aan een meer gestroomlijnde ondersteuning van nieuwe werknemers in de productie-afdeling. Samen met HR- en productieverantwoordelijken werd een programma van initiatieven opgesteld, met als overkoepelende werktitel: Nie pleuje, wel neute.

Hoe gingen we te werk?

Op basis van interviews met recent aangeworven personen werd voor een 10-tal persona een experience journey opgesteld. Brainstormsessies rond de verworven inzichten resulteerden in 5 ontwikkeltrajecten.

De feedback van de betrokken leidinggevenden aan wie we dit voorstelden, leidde ertoe dat de eerste employee experience initiatieven in de productie afdeling werden opgestart.

Workshops met verschillende productie-teams gaven aan wat aangepakt zou worden. De prioriteiten: doorgeven van kennis (bvb aan nieuwe teamleden), begrip voor elkaar, stimuleren van verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid en open communicatie over de bedrijfsdoelen.

De initiatieven

Nie pleue, wel neute: door de Christeyns werkprincipes wordt de mentaliteit die Christeyns vertegenwoordigt, concreet voelbaar gemaakt. Die werkprincipes worden op verschillende manieren vertrouwde materie voor de productie-medewerkers: oa door cartoons worden ze vertaald naar concrete dagelijkse situaties.

Collega’s uit de productie en de technische dienst werken zij aan zij en geven elkaar ondertussen uitleg tijdens speciale leermomenten. Die leveren een waslijst aan verbeteropportuniteiten op en komen als gewaardeerde versnellers van efficiëntie en werkcomfort naar boven.

Five-minutes-trainings geven operatoren de mogelijkheid essentiële handelingen aan elkaar voor te tonen. Zo helpt een ervaren medewerker een junior zijn taken kennen on the spot.

Succesverhalen van samenwerkingen tussen verschillende teams worden maandelijks doorgelicht: de essentiële elementen die tot het succes leidden worden gedeeld en gevierd tijdens de Friday Fries Days. De teams bedenken bijkomende manieren om deze positieve elementen nog te versterken in hun dagelijkse werking. Door positieve gebeurtenissen en de betrokken personen te benoemen groeit het zelfbewustzijn en de betrokkenheid van de medewerkers aanzienlijk.

Enkele toonaangevende klanten vertellen in videofilmpjes over hun relatie met Christeyns. De bedrijfseigenaar licht de activiteiten van zijn bedrijf toe, de technisch verantwoordelijke legt uit wat de vereisten zijn voor de aangekochte Christeyns-producten en collega-arbeiders geven aan wat ze hierbij belangrijk vinden. Zo kunnen de Christeyns-werknemers met trots persoonlijk aanvoelen hoe zijzelf enorm bijdragen aan de tevredenheid van die klanten.

In de Club C, de vernieuwde eetzaal en vrijetijdszone voor alle werknemers van deze Christeyns-site, wordt een ruimte ingericht om bevragingen van werknemers en communicatie met bedienden en arbeiders zo visueel en persoonlijk mogelijk te laten gebeuren. De intentie is om een persoonlijker contact te faciliteren.

Wat hebben we bereikt?

Het leertraject leverde in de eerste maanden al een productieverhoging (tonnage /manuur) van 10% op. Daarnaast werden tal van verbeteringen doorgevoerd, waardoor de bediening van installaties vereenvoudigde. De verspreiding van de Christeyns werkprincipes is in volle gang en de communicatie rond succesvolle samenwerkingen creëert een positieve buzz doorheen de productie-afdeling. De initiatieven worden opgepikt: de interesse in het project is gewekt en mensen melden zich spontaan om mee te werken.

De veerkracht en de collegialiteit werd vooral tijdens de Covid19-periode door alle betrokkenen ondervonden.

Christeyns9