Over Intent.

Portret 2020 2

Bouw een bedrijfservaring die beleefd wordt, zoals jij dat bedoelt.


Met meer dan 25 jaar ontwerpervaring in Service Design, Experience Design en Business Design Thinking groeide het besef dat een echt overtuigende klantenervaring niet neergezet wordt zonder een even doorvoelde werknemerservaring: begeesterde medewerkers die voelen dat hun bijdrage wordt gewaardeerd, bouwen enthousiast aan buitengewone oplossingen voor de klanten van hun bedrijf.

Maar dat gaat ook verder: iedere organisatie kan haar bedrijfservaring bewust vormgeven en uitdragen. Als missie en prioriteiten duidelijk zijn, kunnen medewerkers autonomer beslissen en garanderen zij een grotere wendbaarheid voor het bedrijf.

intent bouwde een netwerk van experten, met de empathische reflex, de beproefde methodes en inspirerende inzichten om samen met jouw teams doelgerichte initiatieven te bouwen en uit te voeren.


Intent op LinkedIn

Intent op LinkedIn

Werkwijze ― breng je momentum op gang.

Intent wil een momentum op gang brengen; we hanteren een optimistische en empowerde projectaanpak, waar werknemers en klanten gewoonweg enthousiast van worden.

We bouwen aan creatief vertrouwen, opdat mensen ideeën en suggesties delen en aan de lijve voelen hoe belangrijk hun inbreng is. Niet alleen tijdens ons project: onze aanpassingen activeren een resoluut klantcentrale samenwerking, over departementen heen.

We gebruiken design thinking om cocreatie en creativiteit te stimuleren. We introduceren een oplossingsgerichte projectaanpak, vergroten de ruimte voor meedenken, responsabilisatie en risico-aanvaarding. We communiceren graag visueel, kort en veelvuldig over onze vooruitgang. Dat alles genereert het succes van onze projecten.

Alles begint met een correcte definitie van de uitdagingen: volgens jouw invalshoek of focus, lichten we (een deel van) je business experience door. We zoeken nieuwe inzichten en leggen verborgen knelpunten bloot. Geen assumpties, maar gestaafde getuigenissen.

Met de betrokken mensen bepalen we wat we precies willen bereiken en tekenen we zo snel als mogelijk passende initiatieven uit, die we ook helpen implementeren: regelmatige retrospectieves met verschillende afdelingen, een onboardingstraject voor nieuwe werknemers, opleidingen met buddies, een nieuwe aanpak van de customer support... Intent begeleidt de opstart van de gepaste acties.

We evalueren de resultaten en schaven bij waar nodig.

COP

oprechte connectie en doorleefde intentie is wat klanten en werknemers willen voelen.