CX of EX onderzoek

Eerst meten en weten? Intent voert een kwalitatief onderzoek naar je huidige klanten– of medewerkersbeleving.

Het succes van elk nieuw initiatief wordt bepaald door de correcte probleemstelling en een klare visie, gefundeerd door feiten en gestaafde inzichten, niet door aannames. Intent onderzoekt en rapporteert wat leeft bij je klanten en medewerkers.

Data informeert je over de huidige toestand, diepte-onderzoek toont de achterliggende reden en biedt je zicht op de toekomst. Intent voert naargelang jouw focus kwalitatief onderzoek naar je huidige klanten– of medewerkersbeleving: hun drijfveren en noden, hun gemoedstoestand en opinie, de challenges die ze ervaren, de acties die ze reeds ondernamen, wat ze echt willen bereiken. Deze observaties, interviews, bevragingen en werksessies helpen jou je scherpe kijk verder te ontwikkelen. Zo onderbouw je je case voor je volgende stap.

Bevraging room upgrade