Niko ― Een zoektocht naar elkaars noden en verantwoordelijkheden.

1. Wat is het doel van het project?

Niko is de Europese referentie voor innovatieve, stijlvolle en gebruiksvriendelijke elektrotechnische oplossingen en diensten. Een vlotte teamspirit en een gezamelijk doel zorgt dat de verschillende communicatie-entiteiten efficiënt samenwerken. De eerste stap daar naar toe was een goed begrip van elkaars noden en verantwoordelijkheden en een gemeenschappelijke taal.

2. Hoe gingen we te werk?

De internationale workshop versterkte de verbinding tussen de communicatieteamleden en hun partners binnen Niko. Elkaars rollen en verantwoordelijkheden in de veelheid van communicatietaken werden ervaren.

Kansen werden ontdekt om elkaar beter te ondersteunen bij het bereiken van teamdoelen en ideeën geformuleerd om het werkgemak te vergroten tijdens het leveren van diensten aan interne klanten.

Niko SBP
Niko workshop

3. Wat hebben we bereikt?

De connectie tussen de teamleden werd versterkt en het inzicht in elkaars functie werd verhoogd. De vastgelegde processen, die eerst maar bij een kleine groep gekend waren, werden in service blueprints neergeschreven. Dit leidde tot meer common knowledge van de werkwijze, ook voor nieuwere medewerkers. Opportuniteiten voor verdere verbetering werden uitgewerkt en besproken.