Project ― De Customer Support afdeling werd geoptimaliseerd.

1. Wat is het doel van het project?

Om de drie hoofdfuncties van de Customer Support afdeling te optimaliseren, evalueerden we in een reeks van workshops de service blueprints voor verschillende use-cases van klanten.

2. Hoe gingen we te werk?

De leden van het Customer Support team, uit verschillende landen en met verschillende rollen, beschreven samen hun individuele noden en moeilijkheden aan de hand van empathy maps. Ook hun actiemogelijkheden tegenover klanten werden nagegaan. De totale huidige service blueprint van de interne samenwerking tussen de spelers werd in kaart gebracht.

Met verhoogde empathie voor elkaars uitdagingen detecteerden de deelnemers opportuniteiten voor een nauwere samenwerking binnen de Customer Support én met andere afdelingen, zoals sales en R&D.

Barco Open WS

3. Wat hebben we bereikt?

Het Barco Customer Support team is de interne trekker van de creatie van een telkens naadloze klantenervaring.