Trajectbegeleiding of -management

We ondersteunen je tijdens het traject of we nemen het in handen, naargelang de nood en de expertise in je bedrijf.

Voor CEO’s of managers die het belangrijk vinden dat hun teams doordrongen zijn van hoe en waarom hun bedrijf doet wat het doet, is business experience design dé geschikte tool. Intent ondersteunt teamleaders bij het ontwerp, de opstart en implementatie van initiatieven die een positieve, bruisende samenwerking veroorzaken.

Experience design kan je opstarten vanuit verschillende invalshoeken. Soms ondervindt een afdeling dat haar werkwijze te ver van haar klanten staat. Soms blijven nieuwe mensen maanden na hun aanwerving toch met vele vragen zitten. Soms groeit na een eerste tryout het besef dat een nieuw service idee toch meer aandacht vraagt.

Intent bekijkt samen met jou wat het startpunt met de grootste impact kan zijn. We geloven in de kracht van een voorbeeldtraject, dat anderen meesleept in een nieuwe mentaliteit. We ondersteunen je tijdens het traject of we nemen het in handen, naargelang de nood en de expertise in je bedrijf.

Vitamintalkslogov2