Online Academy

De Experience Design Workshop series is ook beschikbaar als webinar reeks.

De Topic Specific Workshop series is ook beschikbaar als online webinars. Internationale teamleden die toch samen een project willen opstarten kunnen zo in hun context blijven en daardoor sneller schakelen.

De aangekochte webinars kunnen bekeken worden op eigen tempo en gekozen tijdstip en kunnen een basisopleiding vormen voor een interne werkgroep die business experience design wenst toe te passen in haar orgnisatie.

Vitamin talk zoom