Onderzoek ― Gebruikersonderzoek
naar een mogelijke MVP en kritische succesfactoren.

1. Wat is het doel van het project?

Lifetime is een mobile app waarmee gebruikers herinneringen zoals foto's en filmpjes gegroepeerd kunnen bewaren en - door toevoeging van aangeboden content - verrijken. Met dit gebruikersonderzoek wou Bytheway – deel van de Colruyt Group en ontwikkelaar van de app - nagaan of en in hoeverre Lifetime een reële gebruikersvraag zou invullen en welke criteria belangrijk waren bij het bepalen van een MVP.

2. Hoe gingen we te werk?

Dankzij groepsgesprekken met mogelijke gebruikers werd duidelijk in welke mate Lifetime voor de gekozen doelgroep van jonge ouders een nood kon invullen. De huidige leefwereld van de gebruikers was het vertrekpunt, het aftoetsen van gevoeligheden verzekerde het succes van de nieuwe applicatie.

Daarnaast schetsten we een beeld van de essentiële eigenschappen en functies voor een succesvolle lancering.

Lifetimebevraging
Cardsotinglifetime

3. Wat hebben we bereikt?

Op basis van de bevindingen kon het Lifetime team een duidelijk programma van vereisten en prioriteiten opstellen voor een eerste versie van de applicatie, met daaraan gekoppeld een projectopbouw en budgettering naar de directie toe.

Verder waren de bedenkingen en gevoeligheden van potentiële gebruikersgroepen voldoende duidelijk om op die basis het concept bij te sturen, nog voor er ontwikkeltijd gespendeerd was.